Clavis diplomatica 1


Daniel Eberhard Baring

Clavis Diplomatica efter Danielis Eberhardi Baringii: Alphabeta varia.

Historisk-antikvariske skrifter, Clavis diplomatica, Skrifttegn, Skrifttyper