Beregning av landskylden 1628-29 1


Norgis Loug

Lovgivning, Oversettelse, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter