Hvalfangst 29

Samlinger knyttet til Hvalfangst

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0221
  • ubb-ms-0350
  • ubb-ms-0847

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Sykdom, Zoologi, Medisin, Religion, Hvalfangst, Fiske, Folkeopplysning, Landhusholdning, Helse, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bonde, Skrifter av blandet indhold, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Efterladte Optegnelser av W. F. K. Christie.

Zoologi, Hvalfangst, Manuskript, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi

[Fangst av Grindhval]

Hvalfangst, Historie, Bergen museum, Bergens stift

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til "Hvalfangerselskabet Finmarken"

1881-03-28

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Albert Meyer

Tegninger for opførelse af trankogeriet til Finmarken

1881-01-01

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Kjedelhus

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Kjelehus

Albert Meyer

Tømmerkonstruktioner for Hvalfangerselskabet Finmarken, Blad I

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Til hvalfiskeriet. Blad II.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Arbeiderbolig

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

F. Meyer

Stykke av en plantegning.

Arkitekturhistorie, Hvalfangst, Arkitektur, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkitekttegning, Trankokeri

Whaling. Books, prints and pictures relating to Whales and the Whale Fisheries for Sale by N. Posthumus

Marinbiologi, Hvalfangst, Pattedyr, Katalog, Bokhistorie, Bokkatalog, Boksamling, Bokhandler, Hval, Antikvariat

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Christian Frederik Lütken; Emil Christian Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1887, 11. årgang

Zoologi, Geologi, Kjemi, Hvalfangst

Gerhard Armauer Hansen

Hvalfangst ved blodforgiftning

Hvalfangst

F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg; Ingvald Martin Undset

Naturen. Nr. 1, Januar 1889, 13de. Aargang

Fysikk, Insekter, Arkeologi, Hvalfangst, Hvalbestand, Genetikk, Raselære

Gustav Adolph Guldberg

Nordkaperen eller biskayerhvalen

Hvalfangst, Hvalbestand

Jørgen Brunchorst; Johan Daniel Irgens Hansen

Naturen. Nr. 6, Juni 1889, 13de. Aargang

Fysiologi, Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst i den bergenske skjærgaard.

Hvalfangst

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; John Scott Keltie; Eugéne Lagrange

Naturen. Nr. 1, Januar 1890, 14de. Aargang

Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst i Finmarken.

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst; August Weisman

Naturen. Nr. 6, Juni 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Hvalfangst, Antropologi, Teknikk

Jørgen Brunchorst

Hvalindustrien i Finmarken.

Hvalfangst

Ole Nordgaard

Ishavsfangsten

Hvalfangst

Jørgen Brunchorst

Hvalfangst med bue og pil.

Hvalfangst

Gustav Adolph Guldberg

Om hvaldyrenes levevis, udbredning og fangst.

Hvalfangst, Hvalbestand

Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Karl Falch Wasserfall; Johan Tidemand Ruud; Knut Fægri; Svein Haftorn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1942, 66. årgang

Geografi, Marinbiologi, Arkeologi, Hvalfangst, Hvalbestand, Nordpolen, Den magnetiske nordpol

Johan Tidemand Ruud

Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen

Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand

Kristine Bonnevie; Torbjørn Gaarder; Johan Tidemand Ruud; Alf Røed

Naturen. Nr. 11-12, November - Desember 1942, 66. årgang

Astronomi, Zoologi, Geologi, Geografi, Fysikk, Marinbiologi, Hvalfangst, Nekrologer, Hvalbestand

Johan Tidemand Ruud

Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen

Marinbiologi, Hvalfangst, Hvalbestand