Testament 5

Samlinger knyttet til Testament

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0175
  • ubb-ms-0445
  • ubb-ms-0637
  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-0811-Dif
  • ubb-ms-1135
  • ubb-ms-2016

Avskrift av diplom datert 1331, 13. april. Oslo

1331-04-13

Testament, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Bergen, Preken, Lovgivning, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Testament, Bergen, Lovgivning, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Overslag paa Børnepengene i Bergen 1645

Testament, Barn, Bergen, 1600-tallet, Skatt, Arv, Enke

Else Ulrike Christie Lau

Utskrift av fru Elle Ulrica Lau fød Christie’s testamente dat. Bergen 1/2 1816, cnf. 14/3 s. å.

1816

Testament, 1800-tallet, Christie-familien