Gidskeøe 1


Wilhelm Frimann Koren Christie

Salgskontrakt, salg av gravhaug

1847

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Eiendomstransaksjon, Salg av eiendom, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal, Gidskeøe