Universitetshistorie 26

Samlinger knyttet til Universitetshistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1193
  • ubb-ms-2018

Franz Blaha

Kong Haakon ved Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Politi, Konge, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Fotograf, Mikrofon

Franz Blaha

Kong Haakon ved Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Politi, Konge, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Mikrofon

Franz Blaha

Kong Haakon ved Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Konge, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Folkemengde, Flosshatt

Franz Blaha

Kong Haakon ved Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Politi, Konge, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Flosshatt, Mikrofon

Franz Blaha

Kong Haakon ved Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Politi, Konge, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Flosshatt, Mikrofon

Franz Blaha

Universitetets grunnstensnedleggelse 1946

1946-10-25

Flag, Flagg, Kongelig besøk, Universitetshistorie, Folkemengde

Franz Blaha

Grunnstensnedleggelse til Botanisk lab og Kjemisk institutt 25.oktober 1946

1946-10-25

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Franz Blaha

Grunnstensnedleggelse til Botanisk lab og Kjemisk institutt 25.oktober 1946

1946-10-25

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Franz Blaha

Grunnstensnedleggelse til Botanisk lab og Kjemisk institutt 25.oktober 1946

1946-10-25

Universitetshistorie, Folkemengde, Sanger, Studentenes sangforening

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Sanger, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Studentlue, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Sanger, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitet og forskning, Universitetshistorie, Folkemengde, Student, Studentlue, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitetshistorie, Student, Studentlue, Fane, Folketog

Franz Blaha

[Feiring av grunnstensnedleggelse av Universitetet i Bergen, 1946]

1946-10-25

Museum, Statuer/Skulptur, Universitetshistorie, Folkemengde, Student

Ernst Ferdinand Lochmann

Skriv fra Professor Ferdinand Lochmann angående utvidelse av stillingen til Universitetsstipendiat Ernst Sars på Universitetet i Christiania.

Vitenskapshistorie, Vitenskapsetikk, Vitenskap, Historie, Universitetshistorie, Universitetet i Oslo, Norgeshistorie

Haakon Shetelig; Rolf Nordhagen; Anders Bernhoft-Osa; Knut Fægri; Bjørn Trumpy; Trygve Braarud; Gunnar Dannevig; Bernhard Hanson

Naturen. Nr. 10, Oktober 1946, 70. årgang

Arkeologi, Fiske, Universitetshistorie

Bjørn Trumpy

Universitetet i Bergen.

Universitetshistorie

Thor Hiorth Schøyen; H. Kaldhol; Knut Fægri; Eilif Dahl; Olav Birkeli

Naturen. Nr. 2, Februar 1947, 71. årgang

Entomologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Knut Fægri

Rekruteringen til norsk vitenskap i fare.

Universitetshistorie

Oscar Christian Hagem; Thor Hiorth Schøyen; Alf Dannevig; Sigurd Johnsen; Bernt Johannes Birkeland; Knut Fægri; Helmer Hartmann Dahl; Jentoft Jakobsen; Herman L. Løvenskiold; Otto Lund

Naturen. Nr. 3, Mars 1947, 71. årgang

Jubileum, Entomologi, Universitetshistorie

Knut Fægri

Utbyggingen av vårt vitenskapelige liv. Plan eller planløshet?

Universitetshistorie

Sigurd Johnsen; Finn Spinnangr; Knut Fægri; Hans Sætren; Herman L. Løvenskiold

Naturen. Nr. 4, April 1947, 71. årgang

Meteorologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Knut Fægri

Eksamen atriums framtid.

Universitetshistorie

Knut Fægri; Bjørn Trumpy; Johannes Erstad

Naturen. Nr. 2, Februar 1948, 72. årgang

Kjemi, Universitetshistorie

Knut Fægri

Universitetet i Bergen.

Universitetshistorie