Oljeselskap 6


Atelier KK

[Skålevik]

Bygninger, Snø, Båt, Vinter, Kaianlegg, Oljeraffineri, Oljetank, Oljeindustri, Oljefat, Tankanlegg, Oljeselskap

Atelier KK

[Skålevik]

Bygninger, Snø, Båt, Vinter, Kaianlegg, Oljeraffineri, Oljetank, Oljeindustri, Tankanlegg, Oljeselskap

Oscar Sophus Sund

Norsk Brendselolje

Landskap, Bolighus, Oljetank, Oljeselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1964-09-21

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Bensintank, Petroleumshandel, Oljeselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Esso A/S, Skålevik]

1961-08-19

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg, Oljeselskap

[Norske Esso A/S, Skålevik]

1961-08-19

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg, Oljeselskap