Gudstjeneste 3


Lyder Christian Sagen; Christopher Dahl

Ved Høitideligheden 1ste Paaskedag 1830 i Bergens Domkirke, da den første Gang aabnedes til Gudstjeneste igjen efter sin Istandsættelse

1800-tallet, Bergen, Dikt, Kantate, Salmer, Gudstjeneste, Bergen Domkirke

Johan Nordahl Brun; Rasmus H. Dahl

Vore gamle Kirke-Skikke forsvarede mod S.T. Hr. Confessionarius og Doctor Bastholm

1700-tallet, Kristendom, Gudstjeneste, Liturgi