Gravmonumenter 14


Bjørn Berland

[Nekropolis]

1965-03-24

Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Gravmonumenter

Bjørn Berland

Nekropolis

1965-03-24

Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Skog, Gravmonumenter

Gustav Brosing

[Domkirken, Kong Oscarsgate/Lille Øvregate]

Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter, Gravplass

Atelier KK

[Gravmonument over Johan Nordahl Brun, Domkirkegården]

Domkirke, Gravstein, Gravmonumenter, Gravplass

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner utenfor Bergen Kunststen A/S, Kiellandsgate 4]

Vindu, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri