Brannsprøyte 5


Vågsbrannen

1901-09-22

Brann, Robåt, Brannsprøyte, Brannbåt

Atelier KK

[Brannen på Nøstet 16.05.1930]

1930-05-16

Brann, Brannsprøyte, Brannbåt

Atelier KK

[Branden i Bergen 16.mai 1930]

1930-05-16

Brannsprøyte, Brannbåt

Reignskab angaaende Den til Nye-Kirkens Sogn i Bergen fra London forskrevne Nye store Brand-Sprøite med tilbehør, bekostet av Meenigheden

1700-tallet, Bergen, Brann, Nykirken i Bergen, Regnskap, Brannsprøyte, Brannvern

Ukjent

Nøstebrannen 16.05.1930

1930-05-16

Brannruiner, Brannslokking, Brann, Brannsprøyte, Brannmann, Brannbåt