Eksport av varer 5

Samlinger knyttet til Eksport av varer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534

[Søknad om utførselslisens]

Eksport av varer, Søknad, Tørrfisk, Dokument

[Søknad om utførselslisens]

Eksport av varer, Søknad, Tørrfisk, Dokument

Christian Martfelt

Alphabetisk register

1768-01-11

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1767

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1768

1700-tallet, Handel, Norge, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning, Import, Eksport av varer