Eksport av varer 3

Samlinger knyttet til Eksport av varer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534

Christian Martfelt

Alphabetisk register

1768-01-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1767

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1768

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer