Skinn- og lærbearbeiding 15


Knud Knudsen

Parti ved Næs i Suldal

Vei, Gård, Hestekjerre, Torvtak, Skinn- og lærbearbeiding

Atelier KK

[Vestlandske Bondestemna]

Interiør, Utstilling, Oppdragsfoto, Veske, Garveri, Skotøy, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Lærfabrikk, Arbeider, Maskin, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Lærfabrikk, Arbeider, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Lærfabrikk, Panorama, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fraktefartøy, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Personbil, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fabrikkhall, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Ubåtbunker, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fraktefartøy, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Ubåtbunker, Oversiktsbilde, Fabrikk, Lagerhus, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Lagerhus, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Ubåtbunker, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fraktefartøy, Lager, Lagerhus, Bunkers, Skinn- og lærbearbeiding