Skinn- og lærbearbeiding 14


Knud Knudsen

Parti ved Næs i Suldal

Gård, Vei, Hestekjerre, Torvtak, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Arbeider, Lærfabrikk, Maskin, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Arbeider, Lærfabrikk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Lærfabrikk, Panorama, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Skip, Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Personbil, Fabrikkhall, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Ubåtbunker, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Lagerhus, Ubåtbunker, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Lagerhus, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Fraktefartøy, Lager, Lagerhus, Ubåtbunker, Bunkers, Skinn- og lærbearbeiding