Kolonialforretning - engros 15


Atelier KK

[Arbeider i lager]

1928-04-11

Interiør, Arbeider, Mann, Vindu, Lager, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Vindu]

1928-04-11

Vindu, Lager, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Vindu]

1928-04-11

Vindu, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Eksteriør, Strandgaten 68.]

Butikk, Inngangsparti, Vindu, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Interiør H. Henrichsen, kolonial en gros]

Interiør, Hylle, Lager, Butikkinteriør, Hermetikkboks, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[M.G. Riisøen]

Arkitektur og byggeskikk, Forretningsgård, Lekter, Eksteriør, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[M.G. Riisøen]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Sjøbod, Forretningsgård, Lekter, Eksteriør, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Fire kvinner i arbeid hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kaffepose, Vekt, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Kvinne i arbeid hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Vekt, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Kvinne i arbeid hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kolonialforretning - engros, Papirpose

Atelier KK

[Kvinne i arbeid hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kolonialforretning - engros, Papirpose

Atelier KK

[Kvinne i arbeid hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sekk, Kolonialforretning - engros, Papirpose

Atelier KK

[Kvinne pakker kaffe hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kaffepose, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Kvinne pakker kaffe hos M. G. Riisøen kolonial engros]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kaffepose, Kolonialforretning - engros

Norvin Reklamefoto

A. K. Egge A/S

1959-10-05

Lager, Kolonialforretning, Korn og melhandel, Lagerarbeider, Kolonialforretning - engros, Engroshandel