Gåte 1

Samlinger knyttet til Gåte

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0811-C-6

Nikka Vonen

Søndfjordske Viser og Sagn optegnede af Nikka Vonen.

Vise, Legemidler, Ordspråk, Gåte, Bumerker