Noreg 5


Lars Kinsarvik; Halvdan Koht

Gamall norsk prydkunst

Norge, Dyreornamentikk, Noreg, Ornamentikk, Folkekunst, Dragestil, Middelalder, Treskurd, Kunsthåndverk

Ivar Nesheim

Um gjødsel

Norge, Jordbruk, Noreg, Kunstgjødsel, Gjødsel, Landbruk, Naturgjødsel

Axel Hagemann; Peter Vogelius Bredal Deinboll; Paul Gløersen

Ungdomen og skogen

Skogbruk, Norge, Noreg, Landbruk

Norske Folkevisor

Sang, Vise, Norge, Noreg, Folkediktning, Folkemusikk, Folkeviser

Hagbard Emanuel Berner

Livskaari i Norig

Arbeidsliv og næringer, Norge, Noreg, Levestandard