Brannkontigent 5


Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Regning, Gård, Skatt, Skjøte, Brannkontigent

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Salg, 1800-tallet, Gård, Forsikring, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Regning

1865-09-11

1800-tallet, Teater, Bergen, Regning, Forsikring, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent

Regning

1865-03-26

1800-tallet, Teater, Bergen, Regning, Forsikring, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent

Regning

1865-09-26

1800-tallet, Teater, Bergen, Regning, Forsikring, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent