Skraphandlere 3


Olai Schumann Olsen

[Beffen, Sjøboder, Slottsgaten.]

By- og småsteder, Kaianlegg, Sjøbod, Fritidsbåt, Skraphandel, Beffen, Skraphandlere

Olai Schumann Olsen

[Nikolaikirkeallmenningen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Skraphandel, Allmenning, Skraphandlere

Olai Schumann Olsen

[Sandviksbod 17]

Fjord, By- og småsteder, Dampskip, Sjøbod, Fraktefartøy, Skraphandel, Skraphandlere