Dampskipsselskap 39


Olaf Andreas Svanøe

[Det Bergenske Dampskipsselskap sitt hus ved Bradsbenken]

By- og småsteder, Hest, Ferge, Hestekjerre, Kiosk, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

Komediebakken

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Brostein, Tobakkhandel, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S]

Varebil, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske dampskipsselskap]

Personbil, Sykkel, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S]

Personbil, Dampskipsselskap

Gustav Brosing

Slottsgaten

Gatelys, By- og småsteder, Buss, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Nils Busvold

[Bradbenken.]

By- og småsteder, Festning, Lastebil, Brostein, Kiosk, Dampskipsselskap, Agfacolor

Ukjent

[BDS gamle administrasjonsbygg. Reist 1913, ødelagt i eksplosjonen 1944]

By- og småsteder, Ku, Robåt, Kaianlegg, Aviskiosk, Dampskipsselskap

Mittet & Co.

Bergen, Tyskebryggen

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Hestekjerre, Tønne, Håndkjerre, Dampskipsselskap

C.A. Erichsen

Torvet. Bergen

Postkort, Brostein, Allmenning, Dampskipsselskap, Trikk, Bokhandler

Johs. Havnevik

Aalesund. Parti fra havnen

By- og småsteder, Postkort, Dampskip, Havn, Dampskipsselskap

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Dræggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Facade mot Drægsalmending

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Skipe: Nordenfjeldske Dampskibsselskabs Nybygning

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Bergen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Facadeutkast til NFDS Nybygning i Bergen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Projekt til nybygning i Dræggen for NFDS

1917-08-20

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Fra Bergenske Dampskipsselskaps kontor]

Kontor, Office, Mann, Dampskipsselskap, Veggur, Jernovn, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Kiosk/kontor til Den norske Amerikalinje på Jernbanestasjonen]

Jernbanestasjon, Reklame, Kiosk, Dampskipsselskap, Sekk, Reisekiste, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Bygging i sentrum av Bergen]

Bygningsarbeider, Havn, Byggeplass, Stillas, Dampskipsselskap, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Interiør kontor]

Interiør, Kontor, Office, Rederi, Innrammede bilder, Telefon, Telephone, Stol, Møbler, Taklampe, Dampskipsselskap, Skrivebord, Takdekorasjon, Stukkatur

Atelier KK

[12 menn utenfor ekspedisjonslokalet til HSD, C. Sundts gate 33]

Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Dampskipsselskap, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[7 menn foran ekspedisjonslokalet til HSD, C. Sundts gate 33]

Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Dampskipsselskap, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Dampskipsselskap, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Dampskipsselskap, Amerikabåt, Skipsrederi

Norvin Reklamefoto

Det Bergenske Dampskibsselskap

Arkitektur og byggeskikk, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Norvin Reklamefoto

[Skoltegrunnskaien]

Skip, Lastebil, Kran, Dampskipsselskap, Hestekjøretøy, Jernbanevogn

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1958-04-15

Interiør, Skranke, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken]

1960-07-04

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

1962-07-18

Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Hotell Orion.]

1962-07-18

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS]

1963-06-06

Kirke, Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Bradbenken. Festningskaien]

1963-06-06

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Festning, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Dreggen]

1964-08-11

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Flyfoto, Oversiktsbilde, Festning, Allmenning, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus]

1965-07-18

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Flyfoto, Bank, Oversiktsbilde, Festning, Kaianlegg, Dampskipsselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

BDS-Bygget, Bergen

1958-09-06

Skip, Rederi, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Dampskipsselskap

Ralph L. Wilson

Bryggen

By- og småsteder, Butikk, Tårn, Lastebil, Brostein, Varebil, Havneskur, Dampskipsselskap