Enevoldstiden 2


Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Juridisk litteratur, Norge, Bergen, Kulturhistorie, Brev, Historie, 1700-tallet, Bondeoppstand, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Hordaland, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Religiøse skrifter, Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise