Prøverom 2


Atelier KK

[Interiør fra Kjolesalonen med prøverom]

Bord, Stol, Kjole, Konfeksjonsforretning, Gardiner, Taklampe, Butikkinteriør, Damekonfektion, Prøverom

Atelier K. Knudsen

[Butikkinteriør fra Kløverhuset]

Manufakturhandel, Butikkinteriør, Prøverom