Folketog 47


Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

17. mai, Sjømann, Gate, Fagforening, Brostein, Fane, Folketog

Herman Dahl

[Engen 17.mai]

17. mai, Oversiktsbilde, Folketog

Leif M. Endresen

[Kronprins Olav kommer, juli 1945]

1945-07-28

Flag, Flagg, Hardangerbunad, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Sanger, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Studentlue, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Professor, Universitetshistorie, Student, Sanger, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitet og forskning, Universitetshistorie, Folkemengde, Student, Studentlue, Folketog

Franz Blaha

[Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Botanisk lab. og kjemisk inst. på Florida]

1946-10-25

Universitetshistorie, Student, Studentlue, Fane, Folketog

[Folketog]

Flag, Flagg, Folkemengde, Musikkorps, Fane, Folketog

Carl Bjørn Olsen

[1. mai på Klosteret. Trolig 1918]

Musikkorps, Fane, 1. mai, Folketog

George Willoughby

Wesselengens Bataljons 60 årsdag

Buekorps, Gate, Jubileum, Trebygning, Folketog

George Willoughby

Wesselengens Bataljons 60 årsdag

Buekorps, Gate, Jubileum, Trebygning, Folketog

George Willoughby

Wesselengens Bataljons 60 årsdag

Flag, Flagg, Buekorps, Gate, Jubileum, Trebygning, Folketog

Enoch Djupdræt

[17.mai i Bergen]

17. mai, Flosshatt, Fane, Folketog, Sjakett

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Fagforening, Folkemengde, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Arbeiderforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Lastebil, Fane, Trikk, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flag, Flagg, Arbeider, Fagforening, Folkemengde, Lastebil, Fane, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Hatt, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Hatt, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog, Publiserte bilder

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Hatt, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Hatt, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Hatt, Politi, Folkemengde, Publikum, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, Barn, Bygninger, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Mann, Hatt, Folkemengde, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, Barn, Bygninger, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Mann, Hatt, Folkemengde, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, By- og småsteder, Flag, Flagg, Mann, Politi, Folkemengde, Gutt, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Korps, Gate, Mann, Folkemengde, Gutt, Lastebil, 1. mai, Folketog, Parole

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Mann, Folkemengde, Gutt, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, By- og småsteder, Flag, Flagg, Mann, Folkemengde, Gutt, 1. mai, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, By- og småsteder, Flag, Flagg, Mann, Folkemengde, Gutt, 1. mai, Folketog, Publiserte bilder

Atelier KK

[1. mai 1937]

1937-05-01

Kvinne, By- og småsteder, Flag, Flagg, Korps, Mann, Folkemengde, 1. mai, Folketog

Rolf Norvin

[Folk går ut i gatene og feirer at krigen i Europa er over.]

1945-05-07

Flag, Flagg, Folketog

Rolf Norvin

[17 Mai toget passerer over torgallmenningen.]

1945-05-17

Folkemengde, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17 Mai toget passerer over torgallmenningen.]

1945-05-17

Folkemengde, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget på vei over Torgallmenningen i 1945.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folkemengde, Fane, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget 1945.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folkemengde, Flosshatt, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget passerer brannstasjonen.]

1945-05-17

Folkemengde, Hestekjøretøy, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget passerer brannstasjonen.]

1945-05-17

Folkemengde, Lastebil, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17 Mai toget passerer Sundt på Torgallmenningen.]

1945-05-17

Folkemengde, Regntøy, Sydvest, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget på vei over Torgallmenningen.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folkemengde, Lastebil, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17. mai toget 1945. Frigitte russiske krigsfanger.]

1945-05-17

Folkemengde, Krigsfange, Folketog

Rolf Norvin

[17. mai toget på vei over Torgallmenningen.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folketog, Parole

Rolf Norvin

[17 Mai toget passerer over torgallmenningen.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folkemengde, Lastebil, Folketog, Parole

[17 Mai toget passerer Sundt på Torgallmenningen.]

1945-05-17

Flag, Flagg, Folkemengde, Regntøy, Sydvest, Folketog, Parole