Høylass 20


[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Gatelys, Hest, Robåt, Fritidsbåt, Håndkjerre, Hestekjerre, Høylass

Hest, Bonde, Skyggelue, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Sophus Tromholt

Høstake

UNESCO, Høylass

Clement Oswald Skilbeck

[Høylass på Tvedt, Kvinnherad]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hest, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Fjording, Åkerbruk

Truls Wiel Wilson

[Anders og Unni Halhjem m/barn, ca. 1905-10. Halhjem - OS]

Hest, Jente, Bonde, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Hesje, Barn og foreldre, Høylass, Høykjerre, Fjording, Høyonn, Høybør

Famimliegruppe med høylass

Utstyr, Folkedrakt, Hverdagsklær, Barn og foreldre, Høylass, Høyonn, Familiegruppe

Enoch Djupdræt

[Høykjøring på låven]

Gård, Løe, Høylass, Høykjøring

Enoch Djupdræt

[Høykjøring]

Hest, Høylass, Høykjøring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Kvinne, Fjell, Fjord, Robåt, Færing, Høylass, Hardangerskaut, Husdyrhold

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Ku, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Kamel, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gatebilde. Karachi

Bygninger, Gate, Palme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Planter, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Kamel, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Bonde, Hestekjøretøy, Høylass, Høyonn

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Gård, Løe, Høylass

Atelier K. Knudsen

Fra Nordfjord

Postkort, Hest, Mann, Gutt, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Postkort, Hest, Mann, Gutt, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Olai Schumann Olsen

Hest, Gård, Bonde, Uthus, Løe, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Olai Schumann Olsen

Bonde, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring