Høylass 25


[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Gatelys, Hest, Robåt, Fritidsbåt, Hestekjerre, Håndkjerre, Høylass

Ukjent

[Høykjørring]

Hest, Hesje, Bonde, Skyggelue, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Sophus Tromholt

Høstake

UNESCO, Høylass

Clement Oswald Skilbeck

[Høylass på Tvedt, Kvinnherad]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hest, Fjording, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Åkerbruk

Truls Wiel Wilson

[Anders og Unni Halhjem m/barn, ca. 1905-10. Halhjem - OS]

Hest, Fjording, Jente, Hesje, Bonde, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Barn og foreldre, Høylass, Høykjerre, Høyonn, Høybør

Eduard Wilhelm Moss

Famimliegruppe med høylass

Utstyr, Folkedrakt, Hverdagsklær, Barn og foreldre, Høylass, Høyonn, Familiegruppe

Hildegard Martens

Storetvedt

Kvinne, Hest, Låve, Høylass

Hildegard Martens

Storetvedt

Hest, Mann, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Kristen Dverhagen Irgens

Ved Bjebölesæter Ø. Slidre

1906-08-15

Landskap, Vei, Hest, Mann, Høylass, Vandrestav

Kristen Dverhagen Irgens

Vinstra-Fæfor

1907-03-27

Landskap, Snø, Hest, Hund, Slede, Vinter, Mann, Høylass

Kristen Dverhagen Irgens

Ullensvang

1907-07-24

Kvinne, Mann, Kaianlegg, Gutt, Høylass

Enoch Djupdræt

[Høykjøring på låven]

Gård, Løe, Høylass, Høykjøring

Enoch Djupdræt

[Høykjøring]

Hest, Høylass, Høykjøring

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Kvinne, Fjell, Fjord, Robåt, Færing, Høylass, Hardangerskaut, Husdyrhold

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Gruppeportrett, Ku, Mann, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Gruppeportrett, Mann, Kamel, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gatebilde. Karachi

Bygninger, Gate, Mann, Palme, Folkedrakt, Gruppe, Planter, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Atelier KK

Gruppeportrett. Karachi

Bygninger, Gruppeportrett, Mann, Kamel, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Høylass, Husdyrhold, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Bonde, Hestekjøretøy, Høylass, Høyonn

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Gård, Løe, Høylass

Atelier K. Knudsen

Fra Nordfjord

Hest, Postkort, Mann, Gutt, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Hest, Postkort, Mann, Gutt, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Olai Schumann Olsen

Hest, Gård, Bonde, Uthus, Løe, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Olai Schumann Olsen

Hesje, Bonde, Høylass, Høykjerre, Høykjøring