Tolletaten 1


Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev fra stiftamtmann W. F. K. Christie til statsråd Jonas Collett i Christiania, dat. Bergen 12/11 1830. Konsept.

1830-11-12

1800-tallet, Bergen, Tolletaten