Innbydelse 12


Bergens Sparebank

Indbydelse til Oprettelsen af en Sparebank i Bergen

1700-tallet, Bergen, Innbydelse, Bergens sparebank

Det Nyttige Selskab

Indbydelse til Deeltagelse i Anskaffelsen af et Dampfartøi, bestemt til regelmæssig Gang imellem Christiania og Bergen

1800-tallet, Skipsfart, Innbydelse, Dampskipet Oscar, Dampskip

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indbydelse til at oprette et musæum og naturalie-cabinet i Bergen

1800-tallet, Innbydelse

Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Middagsinnbydelse til Christian Magnus Falsen fra hans Kongelige Majestet Karl Johan torsdag den 10. juli 1823.

1823-07-10

1800-tallet, Middagsselskap, Innbydelse

Innbydelse til Christian Magnus Falsen fra hans Kongelige Majestet Kronprins Oscar den 8. juli 1823.

1823-07-08

1800-tallet, Innbydelse, Selskaper

Gustaf Lewenhaupt

Øverste Kammerherre for Kongen underretter Christian Magnus Falsen at Stortings deputasjon sin taffel er i Kronprinsens Sal.

1823-06-18

1800-tallet, Innbydelse, Taffel