Takrenne 11


Gustav Brosing

Steinkjelleren

1961-03-22

By- og småsteder, Cities and villages, Trapp, Rekkverk, Grunnmur, Steinkjeller, Takrenne

Gustav Brosing

[Skuteviken]

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Rennestein, Takrenne

Astrid Monssen

Hos Syversen paa Malvik.

Kvinne, Woman, Barn, Child, Mann, Man, Dress, Kjole, Gruppe, Group, Katt, Dør, Trebygning, Tak, Kurvstol, Takrenne, Huske

[Småmøllen. Pakkbodene, mot sør.]

Kvinne, Woman, Brygge, Mølle, Gutt, Boy, Sjøbod, Forkle, Tønne, Trebygning, Pakkhus, Takrenne

Atelier KK

[Eksteriør. Beboelseshus]

Vindu, Inngangsparti, Bolighus, Residential Building, Brostein, Takrenne

Atelier KK

[Bolighus, Lindebergsmauet 9]

Bolighus, Residential Building, Steinmur, Ark, Mansardtak, Takrenne, Arkvindu

Atelier KK

[Kong Oscars gate 45 ca. 1919]

Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Takrenne, Elektrisk forretning, Arkitekter, Elektriske forretninger

Atelier KK

[Storhaugen Aldershjem]

Vindu, Arbeider, Worker, Arkitekt, Aldershjem, Byggeplass, Building site, Takrenne, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[Storhaugen Aldershjem]

Vindu, Arbeider, Worker, Arkitekt, Aldershjem, Byggeplass, Building site, Takrenne, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate.]

Museum, Vindu, Arkitekt, Gatedør, Portal, Takrenne, Arkitekter, Muséer

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Svensgården (bakre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Takrenne