Brobygging 15


Einar Jønsberg Müller

Kinesiske arbeidere (coolies) sammen med pals for fundament for en bro. H. Berents inspiserer.

Arbeider, Mann, Brobygging, Stillas

Einar Jønsberg Müller

Fangdamme ved construchonjen af pillarer for vår store bro ved Wanchi.

Brobygging, Elv

Einar Jønsberg Müller

Broen over "Den gule flod". 3000 meter. (3 kilometer lang). Seet fra Sydsiden.

Brobygging, Trær, Elv

Einar Jønsberg Müller

[Brobygging]

Brobygging, Elv, Anleggsarbeider

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Personbil, Bro, Buss, Brobygging, Murhus, Kino, Veianlegg, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien ved Bergen Mekaniske Verksteder

Personbil, Bro, Buss, Brobygging, Murhus, Veianlegg, Boligkompleks

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Skip, Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Personbil, Bro, Buss, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

G. Rollefsen

[Bro]

Bolighus, Bro, Brobygging

Egill Reimers

Solheimsgaten

By- og småsteder, Brobygging, 35 mm, Kran, Kullhandel, Industriområde

Atelier KK

[Byggingen av Puddefjordsbroen]

Oversiktsbilde, Brobygging, Oppdragsfoto, Husmorskole

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Bro, Lovgivning, Vei, Brobygging, Samfærdsel

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Flyfoto, Bro, Oversiktsbilde, Brobygging, Fraktefartøy

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Brobygging, Kaianlegg, Lagerskur