Blandemaskin 9


Atelier KK

[Interiør fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori]

Bakeri, Baker, Deig, Bakere, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør. Bakeri. Brøddeigbaking. Menn i arbeid]

1924-10-24

Arbeider, Gryte, Bakeri, Baker, Bakebord, Bakere, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør, Hylle, Bakeri, Bakervarer, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør. Bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-10-26

Interiør, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Smith-Sivertsen Bakeri & konditori]

1925-11-04

Interiør, Bakeri, Bakebord, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-11-04

Interiør, Bakeri, Blandemaskin

Atelier KK

[Interiør fra bakeriet til Smith-Sivertsen Bakeri og Konditori A/S]

1925-11-04

Interiør, Bakeri, Blandemaskin