Byggeskikk 2


Haakon Shetelig; Torbjørn Gaarder; Hans Tambs-Lyche; Gunnar Ålvik; Ivar Tollan; Guttorm Haaversen

Naturen. Nr. 6, Juni 1942, 66. årgang

Botanikk, Biologi, Arkeologi, Byggeskikk, Skjefte

Haakon Shetelig

Den norrøne byggeskikk på Grønland

Arkeologi, Byggeskikk