Genealogi vedk. 16

Samlinger knyttet til Genealogi vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0083
 • ubb-ms-0098
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0202
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0242
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0337
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0359
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0405
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0496
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-1999

Skiftebrev efter Ingeborg Margareta Ekhoff., f. Jensen.

Arv, Skifte, Genealogi vedk., Skiftebrever, (akter m. m.)

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lover, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lover, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Genealogi vedk., Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Om Anders Madtsen der med sin Hustrue Karen Olsdatter var Stamme Fader til endeel af de fornemste Familier her i Norge i det forrige Seculo.

Personalhistorie (optegnelser), Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser

P. F. Suhm: Gerhard Schønings Liv og Levnet.

Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Schiølernes Genealogie.

1700-tallet, Genealogi vedk., Schiølernes genealogi

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Akerøens Prester i 16-tallet.

Religion, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Prestehistorie, Akerøens prester

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bønnebøker (gamle), Bønnebok

Erik Andreas Thoule

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1878-09-14

1800-tallet, Brev, Historie, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Genealogi vedk., Møre og Romsdal, Stortingsmenn

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Personalhistorie (optegnelser), Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Reiser i utlandet vedk.

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Handel vedk., Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Philomene Leopoldine D. H. Brown’s Ahnetavle

1800-tallet, Norge, 1900-tallet, Hordaland, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi vedk., Anetavle, Ahnetavle for P. L. D. H. Brown, Stamtavle over slegten: Brown