Grøft 42


Fridtjof Tegner

[Konsul Børs' gate]

Kvinne, Barn i lek, Barneklær, Gate, Veiarbeid, Grøft, Transportbånd

Ralph L. Wilson

[Ovn og overdekkning av grøft før vinterarbeid]

Arbeider, Mann, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Grøfting]

Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Mann, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grøfting]

Landskap, Grøft

Ukjent

[Grini fangeleir]

Andre verdenskrig, Krigsfangeleir, Okkupasjonsmakt, Brakke, Krigsfange, Grøft

Ukjent

[Grini fangeleir]

Andre verdenskrig, Krigsfangeleir, Okkupasjonsmakt, Spade, Brakke, Krigsfange, Grøft

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft, Visuell antropologi

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft, Visuell antropologi

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militærleir, Soldat, Vei, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Mann, Våpen, Kamel, Kontaktkopi, Kikkert, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Telekommunikasjon, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Soldat, Flag, Flagg, Telt, Soldathjelm, Mann, Kamel, Kontaktkopi, 35 mm, Kikkert, Grøft, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Piggtråd, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Tavle, Undervisning, Klasserom, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Flyktning, Soldathjelm, Båt, Våpen, Kamel, Fotball, Kontaktkopi, 35 mm, Strand, Melsekk, Grøft, Jeep, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Kontaktkopi, 35 mm, Vaktsoldat, Grøft, Jeep, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Våpen, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Vaktsoldat, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Vaktsoldat, Grøft, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Kontor, Office, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Kart, Offiser, Officer, Grøft, Mellomformat, FN, UNEF, Turban, Turban, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Landskap, Militærleir, Soldat, Vei, Militæruniform, Telt, Kontaktkopi, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Turban, Turban, Observasjonspost, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Våpen, Kontaktkopi, Gruppe, Vaktsoldat, Grøft, Jeep, Drikke, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Piggtråd, Observasjonspost, Ørken, Mine

John Bernhard Rekstad

[Lutvann, Ø.Aker]

Landskap, Vann, Skog, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Trillebår, Hest, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Brakke, Valseverk, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Sandviken]

1932-04-15

Arbeider, Veiarbeid, Grøft, Stubbebryter

Sofus Madsen

[Grøft til vannledning fra brønnen på naboeiendommen]

1917-05-20

Arbeider, Tomt, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Olai Schumann Olsen

[Vestre Toft, Toftøy, Øygarden]

Gård, Hesjestaur, Grøft