Nesttun-Osbanen 39


Ukjent

"En saga blott"

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

"Osbanen" på Stend st.

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Ukjent

Lilleput-toget, Osbanen ved Hamre stasjon

Passasjer, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Steinkopf Wold

Fane St & Prestegaard.

Landskap, Jernbanestasjon, Prestegård, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Tog, Snø, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Os stasjon]

Stasjonsmester, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Vognhall på Os]

Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

[Togulykke]

Jernbane, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

"Ose-toget"

Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Tog, Jernbanestasjon, Stasjonsmester, Perrong, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Ved Fana stasjon, tog på vei mot Os.]

Landskap, Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag]

Jernbane, Tog, Folkemengde, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste driftsdag, Nesttun st.]

Tog, Jernbanestasjon, Uniformslue, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Nesttun stasjon 1935. NSB lokomotiv t.v.]

Passasjer, Tog, Jernbanestasjon, Perrong, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Nesttun st. siste driftsdag 1935.]

Passasjer, Tog, Jernbanestasjon, Perrong, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Portretter av ansatte]

Fotografi, Mann, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.]

Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Avfotografering av fraktgodsliste.]

Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Os stasjon (reproduksjon)]

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[3 menn, konduktører]

Tog, Jernbanestasjon, Perrong, Nesttun-Osbanen, Konduktør

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Jernbane, Tog, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

Parti ved Kalandsvandet.

Jernbanestasjon, Snø, Postkort, Vinter, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen, Dresin

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919]

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Eksplosjonen på Osbanen på Nesttun st. 1919]

Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Os stasjon]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Jernbanevogn, Nesttun-Osbanen

Atelier KK

[Os stasjon]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Jernbanevogn, Nesttun-Osbanen

K. Knudsen & Co.

[Nesttun]

Jernbane, Bolighus, Steinbro, Nesttun-Osbanen

K. Knudsen & Co.

[Nesttun stasjon]

Jernbane, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Bolighus, Nesttun-Osbanen

K. Knudsen & Co.

[Nesttun]

Landskap, Jernbane, Bolighus, Nesttun-Osbanen

K. Knudsen & Co.

Fra Nestun

Postkort, Kirke, Bolighus, Vei, Flaggstang, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sykkeltur langs Nesttun-Osbanen. Røykenesvatnet?]

Landskap, Sykkel, Veggdekorasjon, Nesttun-Osbanen

Olai Schumann Olsen

[Vennegjeng, Osbanen]

Kvinne, Tog, Mann, Hverdagsklær, Stabbestein, Jernbaneskinner, Nikkers, Togpassasjerer, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen