Bekk 45


Ukjent

Ved Stubberudbekken 1925

Jakt, Hund, Mann, Skog, Bekk

[Møllendalselven]

Landskap, Elv, Bekk

[Møllendalselven]

Bro, Elv, Steinbro, Bekk

Ukjent

[Småmøllen og omgivelsene]

Demning, Steinmur, Bekk

Oscar Hansen

[Gutter med lekebåter]

Barn i lek, Gutt, Lekebåt, Bekk

Ukjent

[Fra anleggsarbeidet på Tarlebødemningen og Svartediket]

Brakke, Demning, Bekk

A. Tellefsen

[Bekk i Nordheimsund]

Landskap, Tre, Vann, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Trebro, Gutt, Tregrind, Sti, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Trebro, Tregrind, Bekk, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Trebro, Tregrind, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Et Kvernhus).

Fjell, Fjord, Bygd, Kvernhus, Åkerbruk, Bekk

Knud Knudsen

Parti af Veien mellem Moseby og Reiersdal.

Vei, Skog, Bekk

Knud Knudsen

Parti af Veien mellem Moseby og Reiersdal.

Skog, Bekk

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Gutt, Hverdagsklær, Tregjerde, Bekk, Skinnsekk

Knud Knudsen

Storvask ved Elven. (Motiv for Malere)

Kvinne, Gård, Gutt, Klesvask, Laundry, Hverdagsklær, Tregjerde, Hodetørkle, Bekk, Jerngryte

Knud Knudsen

Klædevask ved Elven. (Motiv for Malere)

Kvern/mølle (bygdemølle), Gutt, Sinkbøtte, Klesvask, Laundry, Hverdagsklær, Tregjerde, Hodetørkle, Trebalje, Bekk, Jerngryte

Knud Knudsen

Parti fra Eide med Jaunsens Hotel, Hardanger.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Trebro, Hesje, Tregjerde, Stabbestein, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger.

Fjell, Kvernhus, Trebalje, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger

Fjell, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim, Odde i Hardanger

Kvinne, Gutt, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim, Odde i Hardanger

Trebro, Uthus, Bekk

Atelier KK

Fjellbekk. Makassar

Turisme, Oversiktsbilde, Vann, Bekk

Atelier KK

Fjellbekk. Makassar

Turisme, Oversiktsbilde, Vann, Bekk

Knud Knudsen

[To kvinner på veien mellom Møvik og Fjell prestegård]

Landskap, Kvinne, Vei, Fottur, Øy, Bekk

Knud Knudsen

[Gutt ved kvernhus]

Gutt, Tønne, Tregjerde, Kvernhus, Bekk

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

Fjord, Steingjerde, Bekk

Knud Knudsen

Et Kværnhus i Odde, Hardanger

Fjell, Tregjerde, Kvernhus, Bekk, Jerngryte

Knud Knudsen

Parti fra Tokheimsdalen i Hardanger

Kvinne, Fjell, Trebro, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Barn, Jente, Gutt, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheimselven, Hardanger

Fjell, Bekk

Knud Knudsen

Aasefjeldet i Hardanger

Fjell, Seter, Tre, Bekk

Knud Knudsen

Parti af Veien til Folgefonden. (Tokheimstølen)

Fjell, Sti, Bekk

Knud Knudsen

Et Kværnhus i Hardanger

Kvernhus, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tysnæsøen

Barn i lek, Fiske, Barneklær, Fiskestang, Gutt, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Modums Bad

Skog, Bekk

Knud Knudsen

Skovparti med Vandfald ved Frognesæter

Skog, Bekk

Knud Knudsen

Parti af Kalhagen paa Tokheim 1876

Kvinne, Jente, Frukttrær, Bekk

Knud Knudsen

[Tokheim]

Kvinne, Tønne, Kvernhus, Bekk

Knud Knudsen

[Kolasteinen]

Frukttrær, Stein, Bekk

Knud Knudsen

[Parti av bre]

Landskap, Isbre, Bekk

Knud Knudsen

[Klesvask på Tokheim]

Kvinne, Klesvask, Laundry, Tregjerde, Kobberkjele, Bekk, Trekjørel

K. Knudsen & Co

Parti Fra Nestun

Postkort, Bolighus, Bro, Bekk

Ralph L. Wilson

Barna sitter ved bæk og vasker benene

Jente, Gutt, Søsken, Bekk

Ralph L. Wilson

Emma ved bæk vasker sine smukke ben

Kvinne, Bekk

Ralph L. Wilson

Landophold i Bakke 1921. Utsikt over fjorden fra utløp av bæk.

Fjord, Bekk