Fotografi 40

Samlinger knyttet til Fotografi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0891-m
  • ubb-ms-0892
  • ubb-ms-0900-e-h

Atelier KK

[Interiør]

Interiør, Bord, Stue, rom, Fotografi, Sofa

Knoop

[Værelse]

Stol, Fotografi, Seng, Soverom

Fotografier og tegninger, der har tilhørt W. H. Christie.

Illustrasjoner, illustrationer, Fotografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Glassmaleri, Mynt, myntfunn, myntkatalog, Kirkevindu

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1919.

1919-04-11

Brev, Fotografi, Arkeologi, Bergen museum

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-12-22

Brev, Fotografi, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.

1945-10-27

Brev, Fotografi, Arkeologi, Boktrykkeri, Universitetet i Oslo

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1929.

1929-06-19

Brev, Fotografi, Arkeologi

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1939.

1939-04-17

Brev, Fotografi, Arkeologi, Museer

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1939.

1939-07-05

Brev, Fotografi, Arkeologi

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1940.

1940-07-12

Brev, Fotografi, Arkeologi

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1945.

1945-01-30

Brev, Fotografi, Arkeologi

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1948.

1948-06-15

Brev, Fotografi, Arkeologi

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1950.

1950-05-23

Brev, Fotografi, Arkeologi

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1912.

1912-12-29

Brev, Fotografi, Arkeologi

Norland; Torgrim Castberg

[Torgrim Castberg dirigerer Beriots fiolinkonsert med Harmonien i Logen i Bergen, ukjent år. Solist: Johan Christian Castberg, 15 år gammel]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Torgrim Castberg og sønnen Johan Christian Castberg]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Norland; Torgrim Castberg

Torgrim Castberg, Musikakademiets direktør.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Norland; Torgrim Castberg

Musikakademiet, Bergen.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg; Jacobsen (fotograf)

Bergens Musikakademi. Torgrim Castberg. Marts 1911.

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Torgrim Castberg

[Portrett av Torgrim Castberg]

Fotografi, Musikk, Musikkhistorie, Harmonien, Musikakademiet

Leonhard Hess Stejneger

Fotograferingsværet

Fotografi

F. C. Schübeler; Dietrichson; Carl Frederik Krafft; Jac. G. Otto; Wilhelm Maribo Schøyen; A. Østerbol

Naturen. Nr. 3, Marts 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Marinbiologi, Medisin, Insekter, Geofysikk, Fotografi

Carl Frederik Krafft

Om Fotografering

Fotografi

Andres Blytt; Carl Frederik Krafft; Wilhelm Maribo Schøyen; Carl Frederik Fearnley; Halfdan Bryn; Karl Lous

Naturen. Nr. 4, April 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Fotografi

Carl Frederik Krafft

Om Fotografering

Fotografi

Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 6, Juni 1885, 9de. Aargang

Ornitologi, Botanikk, Meteorologi, Biologi, Fotografi

Carl Frederik Krafft

Om Fotografering.

Fotografi

Henrik Mohn; Jørgen Brunchorst; Jean-Charles Houzeau; Ingvald Martin Undset; George Romanes

Naturen. Nr. 3, Mars 1888, 12te. Aargang

Astronomi, Polarforskning, Fotografi, Antropologi, Entomologi, Oseanografi

Fuglenes flugt.

Fotografi

O. J. Lie-Pettersen; Knut Dahl; Carl Fredrik Kolderup; Haakon Hasberg Gran; Kurt Joël; Kr. Irgens; Louis Laloy

Naturen. Nr. 5, Mai 1909, 33te aargang

Ornitologi, Geologi, Fotografi

Kurt Joël

Nyere fremskridt paa farvefotografiens omraade.

Fotografi

Haakon Shetelig; Olaf Martin Devik; Torbjørn Gaarder; Ove Arbo Høeg; Olaf Hanssen

Naturen. Nr. 6, Juni 1933, 57. årgang

Geologi, Fysikk, Fotografi, Arkeologi

Olaf Martin Devik

Fotografering med ultrarøde stråler.

Fysikk, Fotografi

Martin Cecilius August Brinkmann; Kristine Bonnevie; Edvard Jensen Havnø; Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Per Fett; Ove Meidell

Naturen. Nr 3. Mars 1934, 58. årgang

Zoologi, Fotografi, Arkeologi, Entomologi

Per Fett

Fotografering av helleristninger.

Fotografi, Arkeologi

Alf Wollebæk; Torbjørn Gaarder; Olaf Hanssen; Erling Christophersen; Anatol Heintz; Per Fett; Otto Pettersson; Ivar Tollan; Torfinn Skard

Naturen. Nr. 10, Oktober 1936, 60. årgang

Astronomi, Botanikk, Paleontologi, Fotografi

Per Fett

Fotografering av ornamentikk.

Fotografi

Holger Holgersen; Per Bergan; Jacquetta Hawkes

Naturen. Nr. 9, September 1947, 71. årgang

Fotografi, Arkeologi, Fugler, Utviklingslæren

Ingolf Ruud

Fotografier som lyver.

Fotografi