Dragehoder 9


Ukjent

[Trefasade]

Snø, Mann, Vinter, Dragehoder

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Steingjerde, Dragehoder, Trekors

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Kirke, Dragehoder, Trekors

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Villa, Dragehoder, Dragestil

Norvin Reklamefoto

Protector A/S

1956-07-30

Stavkirke, Gjerde, Portal, Dragehoder, Trekors