Sørgedikt 1


Lyder Christian Sagen

Sørgecantate over Biskop Johan Nordahl Brun, ved Sørgehøjtiden i Bergen, den 5te august 1816. Af L. Sagen

1800-tallet, Dikt, Sørgevers, Sørgedikt