Politivæsenet 12

Samlinger knyttet til Politivæsenet

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0176

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Politi, Norge, Politivæsenet