Døpefont 22


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Døpefont

Enoch Djupdræt

Fantoft Stavkirke

Interiør, Stavkirke, Alter, Lysekrone, Døpefont

Enoch Djupdræt

Fantoft Stavkirke År 1150

Stavkirke, Kirkeinteriør, Alter, Døpefont, Stavkirke-utsmykning

Finn Tollefsen

[Interiør, Fyllingsdalen kirke]

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, 35 mm, Døpefont, Pressefotografi

Knud Knudsen

Døbefond fra Ous gamle Kirke.

Kirke, By- og småsteder, Døpefont

Knud Knudsen

Døbefond fra Ous gamle Kirke.

Kirke, Døpefont

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Lysekrone, Lysestake, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Alter, Altertavle, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken]

Mann, Domkirke, Gutt, Vindu, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Atelier KK

[Tomanerkoret i Domkirken ca. 1921]

Mann, Domkirke, Gutt, Vindu, Dirigent, Altertavle, Matrosdress, Lysestake, Døpefont, Guttekor

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Taklampe, Vindu, Jernovn, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Taklampe, Vindu, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Kirke, Arkitekt, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Kirke, Arkitekt, Lysekrone, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Koret med døpefont, alter, altertavle og vinduer]

1928-12-29

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Alter, Vindu, Altertavle, Døpefont, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Døpefont, St. Markus Kirke]

Kirke, Kirkeinteriør, Døpefont

Atelier KK

[Døpefont, St. Markus Kirke]

Kirke, Kirkeinteriør, Døpefont

Knud Knudsen

[Fjell Kyrkje]

Kirke, Kirkeinteriør, Alter, Trebenk, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Knud Knudsen

Det Indre af St. Mariæ Kirke i Bergen

Kirke, By- og småsteder, Altertavle, Prekestol, Døpefont

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Alter, Altertavle, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri