Skisse 1


Catharine Hermine Kølle

C.H. Kølles skisse over Vang kirke i Hedmark

Prospekt, Kirke, Skisse