Kantate 2

Samlinger knyttet til Kantate

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0751

Kantate (av religiøs natur).

Litteraturhistorie, Musikkhistorie, Kantate

Johan Andreas Wilhelm Büchner

Stadsfysikus Büchners vers i anl. Av kantaten over Claus Fasting.

Litteraturhistorie, Musikkhistorie, 1700-tallet, Kantate