Kjekspakke 2


Norvin Reklamefoto

Ditlef Martens A/S

Fargefotografi, Reklame, Reklamefoto, Reklameskilt, Bakeri, Kjekspakke

Solveig Greve

[Småjenter leker i Kjellersmauet]

Barn i lek, By- og småsteder, Barneklær, Jente, Smau, Dukke, Steinhelle, Hverdagsklær, Kjekspakke