Politimester 7


Ukjent

["Politikorpset mønstrer". Politimester Erling Brinchmann]

Politimester, Politi, Politiuniform, Politikonstabel

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Lovgivning, Politimester, Politi, Havnebetjenter

Atelier KK

[Nygaards Bataljons 75-års jubileum , 1932]

Militæruniform, Mann, Jubileum, Politimester, Folkemengde, Flosshatt, Marineoffiser, Offiser, Officer, Sjakett

Mons Lie

Dokumenter for årene 1801-1839

1817-07-23

1800-tallet, Trondheim, Bakerlauget, Politimester, Bergens bakerlaug, Politivedtekter

Marcus Selmer

Fredrik Theocar Salicath

Visittkortfotografi, Politimester, Politi, Politiuniform