Dødsfall 32


Johan Nordahl Brun

Over børnebørn af morfaderen Johan Nordahl Brun

1700-tallet, Barn, Child, Dødsfall, Minnetale

Tanker over Dommernes Bog 11te Cap. 35te V. i Anledning af Hr. Stats-Capitains Jens Braages eneste Datters Død

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Minnevers

Afbrudte tanker om at Fødes og Døe..

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk., Kondolanse

Ufuldkomne tanker om evigheden ... : Andreas Danckers, kiøbmand i Bergen +30/5 1769, 37 aar gammel, beg. 7/6

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Det sidste kiærlighedsoffer : mad. Elisabeth Dverhagen, fød Roggen, beg. 13/4 1767

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Æresminne, Begravelse vedk.

Kurtze Betrachtung ... Herman Dwerhagen : 6/1 1734-26/11 1764

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Begravelse vedk.

I Betragtning af ... Sr. Herman Dwerhagen 6/1 1734-26/11 1764

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

Johann Christopher Hansen

Als die Gebeine ... Fr. Asselina Cornelia Eggercking ... geb. Tuchsen f. 7/9 1722 - 8/10 beg. 15/10 1764 ...

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Hans Ottessen. Nideros

Aliance med døden ... madame Asseliane Cornelia Eggercking ... beg. 15/10 1764 i sit 42. aar

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

En oprigtig trøst ... mad. Aselina Cornelia Tuchsen, Joahn Henrich Eggercking ... død 3/10 1764, f. 7/9 1722 ... beg. 15/10 ...

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

M.M. Bøschen

Lyksalighed i døden ... jfr. Anna Sophia Foswinckel, datter af kiøbmand Friderich Foswinckel ... f. 22/11 1750 +29/10 beg. 5/11 1768

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall

Afbrudte tanker om ævigheden ... Gabriel Heiberg ... sogneprest til Nykirken + 15/11 1768 beg 25/11 ...

Sang, 1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Korte betragtninger ... Sgr. Henrich Petersen Ipsen ... negotiant og skipper i Bergen <d.1765>

1700-tallet, Dødsfall, Gravskrift, Begravelse vedk.

Klage-digt over den skadelige ildebrand, som skeede i aaret 1764. den 29.martii on natten paa gaarden Lecknes

1700-tallet, Dikt, Brann, Dødsfall, Sorg, Ildebrand, Klagedikt

Hans Ottessen. Nideros

Vi have her ingen blivende sted ... Ære-minde ... <Høker> Bernhard Julius Gotlieb Kramer <f. 1717 i Hanover> d. 10/6 1764, beg. 18/6

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Gravskrift, Begravelse vedk.

Likvers : Mad. Karen Kramer, nee de Schult : d. 20. april 1759, begravet 27. april s.a.

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall, Sorg, Æresminne, Gravskrift, Likvers

Johann Christopher Hansen

Als der Weyland ... Jacob Krøpelien ... Commercien Rath ... f. 4/3 16976 i Weimar, d. 4/10 1765, beg. 15/10

1700-tallet, Dødsfall, Begravelse vedk.

Martin Hendriksen Vahl

Jeg vil ikke slippe dig uden du velsigner mig ... Madame Christina Friis ... og negotiant i Bergen Henrich Rasmussen ... f. 17/11 1726, d. 17/12 1765, beg. 23/12 ...

1700-tallet, Dødsfall, Æresminne, Begravelse vedk.

En jomfrues brude-krands ... jomfr. Anna Marria Rømmer d. 8/6 1765 beg. 17/6 ...

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall, Gravvers

Johann Christopher Hansen

Wohlgemeinte Trost-Zeilen ... Johann Lüder Schröder ... Handels Verwalter in Beren ... f. 3/1 1745 + 11/7 1768 beg. 18/7

1700-tallet, Dødsfall, Sorg, Begravelse vedk.

Nathanaél Sunde

Herren er den som døder og giør levende ... Afskeeds-tale ... Maria Sunde nee de Rennord f. 7/7 + 26/6 1768 beg. 4/7 ... i Sunds hovedkirke

Begravelse vedk., Avskjedstale, Dødsfall, 1700-tallet, Avskjed