Magnus Lagabøters Landslov 3


Norigis Laugbog

Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok

Norgis Loug

Lovgivning, Oversettelse, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Norigis Riiges Laugbog

Lovgivning, Oversettelse, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende