Selvbiografier 4

Samlinger knyttet til Selvbiografier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0215
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0656
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0701
 • ubb-ms-0777-E
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0790-A-18
 • ubb-ms-0790-C-11
 • ubb-ms-0811-F-1
 • ubb-ms-0812-C-a-4-b
 • ubb-ms-0812-E-h
 • ubb-ms-0851-g
 • ubb-ms-0869-6-j
 • ubb-ms-1975
 • ubb-ms-2006

Christopher Pritzier Meidell

Beretning om livet til Christopher Pritzier Meidell. Skrevet den 31. Desember 1822 av ham selv.

1822-12-31

1800-tallet, Militærvesen, Beretning, Selvbiografier, Bergenhus

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Peder Fyllings Selvbiografi.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Selvbiografier, Møre og Romsdal, Sunnmøre

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Selvbiografi

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Selvbiografier, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Handel vedk., Segl, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Autobiografier, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl