Gravstein 10


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Anthon Mohr Wiesner

Ligstener paa Assistents Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa St. Jacobs Kirkegaard og Domkirkegaarden. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Fredens Bolig. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Korskirkens Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa Nykirkens Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Ligstener paa St. Mariæ Kirkegaard. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Bergen, Kirkegård, Personnavn, Gravstein, Kirkegaarder i Bergen, Ligstener

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1926.

1926-05-29

Brev, Arkeologi, Kirke, Gravstein

Paa pladen over salig frue-agentinde K.F. Krohn f. Schanche

1800-tallet, Gravminner, Gravstein