Sverres saga, 1


Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

1700-tallet, Bergen, Sjømann, Historie, Fattigvæsenet i Bergen vedk., Søvæsen vedk., Bergen vedk, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Sverres saga,