Litteraturkritikk 3


Hanna Andresen Butenschøn

Om Ægteskabsidéen i Fruen fra Havet. (En Kvinderøst.)

Ekteskap, Litteraturkritikk, Feminisme, Likestilling

Hallvard Tveiten

Kritikken og litteraturen. Er kritikken pålitelig?

Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Litteraturkritikk

Asbjørn Sæteren

Tiden. litteraturen og kritikken. Et lite brev fra landet.

Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Litteraturkritikk