Arbeidsdoning 44


Gustav Brosing

Sekkegaten

Hest, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Hestekjerre, Sekk, Arbeidsdoning

Olaf Andreas Svanøe

Torvet. Bergen

Gatelys, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Allmenning, Hestekjerre, Markise, Trikk, Arbeidsdoning

Ukjent

[Ruiner og barakker,1916]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Branntomt, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Ukjent

[Ruiener, graving med hest og vogn etter 1916]

Hest, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt, Arbeidsdoning

Ukjent

[Ruiner v/ Olav Kyrres gate 1916]

Bank, Arbeider, Hest, By- og småsteder, Brostein, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Branntomt, Arbeidsdoning

Nils Busvold

[Bryggen]

Arbeider, By- og småsteder, Lastebil, Brostein, Hestekjerre, Sekk, Arbeidsdoning, Høybør, Agfacolor

Ralph L. Wilson

[Kaigaten mot Lungegaarden skole]

Hest, Bygninger, Gate, Brostein, Tregjerde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Brakker, Arbeidsdoning

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Arbeider, Hest, Mentalsykehus, Byggeplass, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Arbeider, Hest, Mentalsykehus, Byggeplass, Hestekjerre, Spade, Arbeidsdoning

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Arbeider, Hest, Mentalsykehus, Byggeplass, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Louis Anton Jacobsen

[Ditlef Martens Bakeri]

Boligblokk, Hest, Bakgård, Bakeri, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Bergens Raadhus

Bank, Rådhus, Brostein, Brannstasjon, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Holbergsalmindingen i Bergen

By- og småsteder, Gate, Seilskip, Brostein, Fraktefartøy, Havneskur, Vedhandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Muralmindingen i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Seilskip, Havnebod, Brostein, Fraktefartøy, Vedhandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Fontene, Brostein, Allmenning, Fotospøkelse, Arbeidsdoning, Musikkhandel

Knud Knudsen

Jernbanetorvet i Kristiania.

Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Torg, Brostein, Hestekjerre, Arbeidsdoning, Høybør

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, Hest, By- og småsteder, Kirke, Brostein, Kullhandel, Torghandel, Karjol, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Torvet, Bergen

Gatelys, Hest, By- og småsteder, Kirke, Gate, Brostein, Kullhandel, Torghandel, Fotospøkelse, Karjol, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Brostein, Skysskar, vognmann, kusk, Arbeidsdoning, Fire-hjult vogn

Knud Knudsen

Rise Station, Hjørendfjord.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Hverdagsklær, Tregjerde, Barn i grupper, Karjol, Arbeidsdoning, Torvtak

Knud Knudsen

Parti mellem Hæg og Maristuen, Lærdal

Vei, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein, Telegrafstolpe, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Brostein, Torghandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Brostein, Torghandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

By- og småsteder, Gate, Brostein, Håndkjerre, Hestekjerre, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti ved Skei Øvre-Vasenden, Jølster

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Vann, Uthus, Arbeidsdoning, Bleikeplass

Knud Knudsen

Kolaastind fra Aarsæther i Folstaddalen, Søndmøre

Kvinne, Hest, Gård, Mann, Hesje, Uthus, Hverdagsklær, Arbeidsdoning, Høybør, Torvtak, Rive, Hesjing

Knud Knudsen

Muren

Seilskip, Kaianlegg, Brostein, Fraktefartøy, Allmenning, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Kong Oscarsgaden i Bergen

Hest, By- og småsteder, Gate, Brostein, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Parti af Romsdalen

Fjell, Vei, Trematerialer, Arbeidsdoning, Dal

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Hest, Park, Mann, Hverdagsklær, Arbeidsdoning, Vedbør

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Muralmindingen)

By- og småsteder, Seilskip, Kaianlegg, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

Børsen i Bergen

Hest, By- og småsteder, Brostein, Børs, Arbeidsdoning

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Festningskaien

By- og småsteder, Dampskip, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Kran, Arbeidsdoning

Atelier KK

Bergen: Strandgaten

Arbeider, Hest, By- og småsteder, Gate, Butikk, Mann, Flagg, Bakeri, Hestekjøretøy, Arbeidsdoning

Atelier KK

Bergen: Tyskebryggen

Arbeider, Hest, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Håndkjerre, Hestekjøretøy, Løpegutt, Arbeidsdoning

Atelier KK

Strandgaten

Hest, By- og småsteder, Gate, Butikk, Flagg, Bakeriutsalg, Hestekjerre, Arbeidsdoning

Atelier KK

[Strandgaten]

Arbeider, Hest, By- og småsteder, Gate, Butikk, Hestekjøretøy, Arbeidsdoning

Knud Knudsen

[Bergens Raadhus]

Bank, Rådhus, Brostein, Brannstasjon, Arbeidsdoning

Olai Schumann Olsen

Hollændergaten

Gatelys, Hest, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Kumlokk, Brostein, Restaurant/Kafe, Hestekjerre, Melkespann, Arbeidsdoning

Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hest, Gate, Mann, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Yrkesklær, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel

Olai Schumann Olsen

[Mariakirken og Øvregaten. Hansavogn.]

Kvinne, Hest, By- og småsteder, Kirke, Kumlokk, Skysskar, vognmann, kusk, Damehatt, Bryggerivogn, Kåpe, Arbeidsdoning, Mannsklær

Olaf Andreas Svanøe

Torvet. Bergen

Gatelys, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Allmenning, Hestekjerre, Markise, Bryggerivogn, Trikk, Arbeidsdoning

Truls Wiel Wilson

Nedre Halhjem, Os

Hest, Hesje, Barn i arbeid, Barn og foreldre, Fjording, Arbeidsdoning, Hesjing, Slåttefolk

Truls Wiel Wilson

Tyskebryggen

By- og småsteder, Butikk, Bakeri, Arbeidsdoning, Meieri