Ammunisjon 4


Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Rudolph Stoltz

[Soldater og ammunisjon]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Atelier KK

Athens. Kings Guard

Turisme, Gate, Folkemengde, Vakt, Ammunisjon

Ralph L. Wilson

Vinterbilder fra Rundemanden mot Isdalsfjeld, Ulrikken og bydalen mot syd og fra Isdalen, ny vei

Fjell, Snø, Vinter, Dal, Ammunisjon