Ammunisjon 4


Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Soldat, Soldier, Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Fort, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Rudolph Stoltz

[Soldater og ammunisjon]

Soldat, Soldier, Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Atelier KK

Athens. Kings Guard

Turisme, Gate, Crowd, Folkemengde, Vakt, Ammunisjon

Ralph L. Wilson

Vinterbilder fra Rundemanden mot Isdalsfjeld, Ulrikken og bydalen mot syd og fra Isdalen, ny vei

Fjell, Snø, Vinter, Dal, Ammunisjon