Gener 3


Gerhard Armauer Hansen

Arv eller nydannelse?

Biologi, Gener

Rolf Nordhagen; Torbjørn Gaarder; Hjalmar Munthe-Kaas Lund; Carl Ludvig Godske; Hans Sætren; Valborg Aschehoug

Naturen. Nr. 10, Oktober 1943, 67. årgang

Botanikk, Kjemi, Ernæringsvitenskap, Nekrologer, Gener, Molekyler, Cytoplasma, Næringsmiddel

Hans Sætren

«Levende molekyler»: I. Gener og cytoplasma

Kjemi, Gener, Molekyler, Cytoplasma